2 marzec 2021

FPP: Zwolniony z ZUS i PIT bon 500+na posiłki dla pracowników to znaczące wpływy do budżetu państwa

fot. nadesłane
Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) zwraca uwagę, że wprowadzenie zwolnionych z PIT i ZUS bonów o wartości 560 zł miesięcznie na posiłki dla pracowników – finansowanych dobrowolnie przez pracodawcę – to znaczące, dodatkowe wpływy do budżetu państwa. Już w pierwszym roku obowiązywania regulacji roku wpłaty z tytułu VAT i CIT mogłyby wynieść prawie 500 mln zł, a w 2025 roku przekroczyłyby 1 mld zł.
Wprowadzenie zwolnionych z PIT i ZUS bonów o wartości 560 zł miesięcznie na posiłki dla pracowników – dobrowolnie finansowanych przez pracodawcę – to dodatkowe wpływy do budżetu, a ponadto:
  • 7,6 mld zł dodatkowego PKB
  • 100 tys. nowych miejsc pracy
  • 560 mln zł przychodów rocznie i 7 tys. nowych miejsc pracy w rolnictwie
  • wzrost obrotów gastronomii o 4,1 mld zł rocznie

Obecnie pracodawcy dofinansowują pracownicze posiłki w niewielkiej skali ze względu na nieprecyzyjność przepisów prawnych i niską kwotę zwolnienia – co oznacza, że zwolnienie ze składek nie istniejącego jeszcze obrotu nie skutkowałoby uszczupleniem dochodów sektora finansów publicznych. Wygenerowany przez zachęty fiskalne popyt stałby się przedmiotem opodatkowania obrotu gospodarczego – w momencie opodatkowania konsumowanych posiłków VAT oraz opodatkowaniem dochodów z działalności sektora gastronomicznego. To realne wpływy do budżetu państwa już w pierwszym roku obowiązywania takich regulacji – wg wyliczeń FPP niemal 500 mln zł. Po kilku latach podatki przekazywane fiskusowi przekroczyłyby 1 mld zł rocznie – podkreśla Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP), prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

Polski system ubezpieczeń społecznych przewiduje dla pracowników 32 różne tytuły do wyłączenia określonych składników wynagrodzenia i świadczeń finansowanych przez pracodawcę z podstawy wymiaru składek. Wśród nich ujęto również zwolnienie wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków do spożycia – do wysokości 190 zł miesięcznie. Kwota ta nie była systemowo waloryzowana od 2004 r. i w przeliczeniu na dzień roboczy wynosi ok. 9 zł – co zupełnie nie przystaje do dzisiejszych poziomów cen.

Z kart i bonów żywieniowych w Polsce korzysta 3% uprawnionych ze względu na nieprecyzyjność przepisów prawnych i niską wartość kwoty zwolnionej z ZUS. W krajach Unii Europejskiej, gdzie benefity te korzystają z szerszego zakresu zwolnienia ze składek oraz PIT – np. Belgii, Słowacji, Rumunii – udział pracowników korzystających z kart lub bonów żywieniowych przekracza średnio 30%.Zapraszamy również na Facebook, Twitter, LinkedIn oraz Federacjaprzedsiebiorcow.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez we Włocławku

kiedy
2021-10-01 18:00
miejsce
Centrum Kultury Browar B,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-10-15 19:00
miejsce
Centrum Kultury Browar B,...
wstęp biletowany