17 marzec 2020

Rodzynki z pozarządówki – czekamy na wnioski

Wspierają osoby wykluczone społecznie, niepełnosprawne, dzieci, seniorów, sportowców, ludzi kultury, ich działanie jest inspiracją dla innych organizacji pożytku publicznego. Już po raz czternasty wyróżnimy najlepsze inicjatywy organizacji pozarządowych z regionu, przyznając ich twórcom i realizatorom nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Na zgłoszenia do konkursu „Rodzynki z pozarządówki” czekamy do 31 marca.
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
8847
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA
- Działające w Kujawsko-Pomorskiem instytucje trzeciego sektora to ważni partnerzy samorządowych władz województwa w niemal każdym obszarze życia społecznego i gospodarczego. Korzystamy z ich wiedzy i doświadczenia, dzięki czemu nasze wspólne inicjatywy są bardziej skuteczne i efektywne. Ideą konkursu „Rodzynki z pozarządówki” jest wsparcie mniejszych organizacji, opierających się przede wszystkim na wolontariacie, realizujących interesujące, nowatorskie projekty – mówi marszałek Piotr Całbecki.

To już trzynasta edycja konkursu. Czekamy na zgłoszenia dotyczące projektów na rzecz pożytku publicznego, realizowanych w ubiegłym roku przez stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe i inne podmioty trzeciego sektora, w tym działające na tym polu instytucje Kościoła katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych.


Uczestnicy konkursu:
  • bezpośredni realizatorzy zgłaszanego projektu (inicjatywy społecznej)
  • posiadający siedzibę i działający w naszym regionie
  • z rocznymi przychodami nie wyższymi niż 300 tys. zł.
Nagrody mają charakter pieniężny, łączna pula wynosi w tym roku 30 tysięcy złotych. W konkursie nie mogą uczestniczyć organizacje nagrodzone w trzech poprzednich edycjach.

Szczegóły i dokumenty

Termin składania wniosków upływa 31 marca (decyduje data stempla pocztowego).

W trakcie dwunastu poprzednich edycji konkursu nagrodziliśmy w sumie 131 organizacji. Wśród ubiegłorocznych laureatów znalazły się między innymi: Borowiackie Towarzystwo Kultury w Tucholi, Bydgoskie Stowarzyszenie Kajakowe Binduga, Stowarzyszenie Zielona Lipa w powiecie lipnowskim, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Społecznej w powiecie inowrocławskim, Ochotnicza Straż Pożarna Wronowy w powiecie mogileńskim.


Poniżej informacje o ostatnich trzech edycjach konkursu:
  • 2019 https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/34349-rodzynki-trzeciego-sektora
  • 2018 https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/32555-rodzynki-z-pozarzadowki-znamy-tegorocznych-zwyciezcow
  • 2017 https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/30960-rodzynki-z-pozarzadowki-2017
Co roku Urząd Marszałkowski powierza organizacjom pozarządowym realizację ważnych zadań publicznych między innymi w dziedzinie kultury, sportu, zdrowia, rozwiązywania problemów uzależnień i integracji społecznej. W 2020 roku trafi na ten cel blisko 8 milionów złotych. W strukturze Urzędu Marszałkowskiego funkcjonuje Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (strona internetowa prowadzona przez Biuro), ważną rolę konsultacyjną i doradczą spełniają Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Co roku prowadzimy też kampanię zachęcającą do przekazania jednego procenta podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego z województwa kujawsko-pomorskiego (więcej).

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

17 marca 2020 r.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
8847
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez we Włocławku

kiedy
2021-01-06 21:00
miejsce
Hala Mistrzów Sportu, Włocławek,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-01-14 17:30
miejsce
Teatr Impresaryjny, Włocławek, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2021-01-14 20:15
miejsce
Teatr Impresaryjny, Włocławek, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2021-01-17 18:00
miejsce
Centrum Kultury Browar B,...
wstęp biletowany