17 październik 2020

Włocławscy policjanci apelują do mieszkańców miasta i powiatu o przestrzeganie obostrzeń w związku z wprowadzeniem czerwonej strefy

Zgodnie z nową listą opublikowaną przez Ministerstwo Zdrowia, Włocławek i powiat włocławski znalazły się w czerwonej strefie. Oznacza to, że od dziś obowiązują nas dodatkowe obostrzenia. Włocławscy policjanci apelują do mieszkańców o przestrzeganie przepisów sanitarnych. Wszyscy niestosujący się do nich poniosą konsekwencje swojego postępowania.
REKLAMA
 • Od dzisiaj (17.10.20) zgodnie z ogłoszoną przez Ministerstwo Zdrowia listą, we Włocławku i powiecie włocławskim obowiązuje czerwona strefa. Oznacza to, że mieszkańcy muszą liczyć się z dodatkowymi obostrzeniami.

  Obostrzenia obowiązujące w czerwonej strefie:

  • dystans 1,5 metra;

  • w przestrzeni publicznej należy zasłaniać usta i nos;

  • maseczki lub inne elementy zasłaniające usta i noc należy obowiązkowo nosić również w środkach transportu publicznego, na terenie nieruchomości wspólnej, w zakładach pracy oraz budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług (pocztowych, telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym), za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny, w obiektach handlowych lub usługowych, palcówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach), w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzach (z wyłączeniem osób sprawujących kult), na drogach i placach, na terenie cmentarza, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych;

  • wydarzenia kulturalne – 25% miejsc zajętych przez publiczność;

  • organizacja kongresów i targów; kluby nocne i dyskoteki – zakaz;

  • wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne – zakaz;

  • baseny, aquaparki, siłownie – zakaz;

  • wydarzenia sportowe – bez publiczności (także mecze);

  • lokale gastronomiczne - klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje, a obsługa zakrywa usta i nos; mogą być otwarte w godz. 6:00 – 21:00; zajęty może być co drugi stolik; po godz. 21:00 wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;

  • od 19.10 - zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne);

  • obiekty handlowo-usługowe - oprócz maseczek obowiązek noszenia rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk; ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych do 5 osób na 1 kasę;

  • zgromadzenia publiczne – do 10 osób, a także odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 metrów, każdy uczestnik musi być w odległości 1,5 metra od siebie i obowiązkowo zakrywać usta i nos;

  • transport zbiorowy - pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych, obowiązek zakrywania ust i nosa;

  • kościoły - obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult; podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2;
  • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych - obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

  Pamiętajmy! Od naszej odpowiedzialnej postawy i stosowania się do zaleceń oraz ograniczeń zależy nasza przyszłość.

  Apelujemy o postępowanie zgodnie z wprowadzonymi przepisami, które pozwoli na zmniejszenie rozprzestrzeniania się wirusa oraz na zminimalizowanie niebezpieczeństwa dla naszych rodzin czy znajomych.

  Jednocześnie informujemy, że wszystkie osoby, które świadomie nie stosują się do obowiązujących obostrzeń poniosą konsekwencje swojego postępowania.

   
  źródło: policja.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
8847
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez we Włocławku

kiedy
2021-01-06 21:00
miejsce
Hala Mistrzów Sportu, Włocławek,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-01-14 17:30
miejsce
Teatr Impresaryjny, Włocławek, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2021-01-14 20:15
miejsce
Teatr Impresaryjny, Włocławek, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2021-01-17 18:00
miejsce
Centrum Kultury Browar B,...
wstęp biletowany