10 październik 2020

SŁUŻBY APELUJĄ O STOSOWANIE SIĘ DO OBOSTRZEŃ

W czasie epidemii przez cały czas służby medyczne i mundurowe apelują o stosowanie dystansu społecznego. Szczególnie teraz, kiedy miasto i powiat od dzisiaj (10.10.2020) jest w żółtej strefie. Mundurowi apelują o przestrzeganie obowiązujących obostrzeń, w tym związanych z zakrywaniem ust i nosa.
REKLAMA

To istotne, abyśmy w tym trudnym dla wszystkich czasie zachowywali się odpowiedzialnie i przestrzegali podanych zaleceń. Bardzo ważnym zaleceniem jest zachowanie dystansu społecznego. To od naszej odpowiedzialnej postawy i stosowania się do wprowadzonych przepisów będzie zależało zmniejszenie rozprzestrzeniania się wirusa.

Jednocześnie przypominamy, że od dzisiaj (10.10.2020) wprowadzone zostały na terenie miasta i powiatu obostrzenia związane z żółtą strefą, a przestrzeganiem ich zajmują się policjanci i strażnicy miejscy.

Dodatkowo przez cały czas funkcjonariusze sprawdzają przestrzeganie nałożonej kwarantanny domowej zgodnie z decyzją służb sanitarnych. Za jej nieprzestrzeganie grozi grzywna w wysokości do 30 tysięcy złotych.

Warto także pamiętać o prawidłowym używaniu maseczki ochronnej – noszona na brodzie nie spełnia swojego zadania! Za lekceważące podejście do kwestii zasłaniania ust i nosa grozi mandat do 500 złotych. W skrajnych przypadkach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny może nałożyć grzywnę w wysokości od 5 do 30 tysięcy złotych.

Obostrzenia obowiązujące w żółtej strefie:

 • dystans 1,5 metra;

 • w przestrzeni publicznej należy zasłaniać usta i nos;

 • maseczki lub inne elementy zasłaniające usta i noc należy obowiązkowo nosić również w środkach transportu publicznego, na terenie nieruchomości wspólnej, w zakłądach pracy oraz budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administarcji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług (pocztowych, telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym), za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny, w obiektach handlowych lub usługowych, palcówkach handlowych lub usługowych i na targowisakch (straganach), w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użutecznosci publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzach (z wyłaczeniem osób sprawujących kult), na drogach i placach, na terenie cmentarza, promenad, bulwarów, miesjc postoju pojazdów, parkingów leśnych;

 • wydarzenia sportowe - z udziałem 25% publiczności, widzowie są zobowiązani zakrywać usta i nos;

 • lokale gastronomiczne - 1 osoba na 4 metry kwadratowe powierzchni, klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje, a obsługa zakrywa usta i nos;

 • obiekty handlowo-usługowe - opórcz maseczek obowiązek noszenia rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk;

 • zgromadzenia - obecnie jest zakaz zgromadzeń powyżej 150 osób, a także odległości między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 metrów, każdy uczestnik musi być w odległości 1,5 ,etra od siebie i obowiązkowo zakrywać usta i nos;

 • transport zbiorowy - pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi 100% liczby miejsc siedzących albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych, obowiązek zakrywania ust i nosa;

 • kościoły - obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult;

 • kluby nocne, dyskoteki - zakaz prowadzenia działalności;

   

  Pamiętajmy! Od naszej odpowiedzialnej postawy i stosowania się do zaleceń oraz ograniczeń zależy nasza przyszłość. Postępowanie zgodnie z wprowadzonymi przepisami pozwoli na zmniejszenie rozprzestrzeniania się wirusa oraz na zminimalizowanie niebezpieczeństwa dla naszych rodzin czy znajomych. Jednocześnie informujemy, że mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa w działaniach wspierać nas mogą również inne umundurowane służby. 

   
  źródło: policja.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
20253
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez we Włocławku

kiedy
2021-01-06 21:00
miejsce
Hala Mistrzów Sportu, Włocławek,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-01-14 17:30
miejsce
Teatr Impresaryjny, Włocławek, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2021-01-14 20:15
miejsce
Teatr Impresaryjny, Włocławek, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2021-01-17 18:00
miejsce
Centrum Kultury Browar B,...
wstęp biletowany