Włocławek - informacje


108.561
mieszkańców Włocławka
50.895
mężczyzn
57.666
kobiet

14.143
w wieku przedprodukcyjnym

65.903
w wieku produkcyjnym

28.515
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

363
zawarto małżeństw

791
urodzeń

1.597
zgonów

-806
przyrost naturalny
miasto Włocławek
dochody

778.183.680
wydatki

782.484.032
struktura wydatków Włocławka

315.072
0,040%
Leśnictwo

38.991
0,005%
Rolnictwo i łowiectwo

86.978.488
11,116%
Transport i łączność

47.489.280
6,069%
Administracja publiczna

527.044
0,067%
Turystyka

32.737.672
4,184%
Gospodarka mieszkaniowa

2.829.348
0,362%
Działalność usługowa

697.488
0,089%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

171.100
0,022%
Obrona narodowa

21.262.216
2,717%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

259.666
0,033%
Wymiar sprawiedliwości

7.473.347
0,955%
Obsługa długu publicznego

257.626.720
32,924%
Oświata i wychowanie

2.614.171
0,334%
Ochrona zdrowia

62.621.076
8,003%
Pomoc społeczna

8.079.846
1,033%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

19.056.704
2,435%
Edukacyjna opieka wychowawcza

41.110.864
5,254%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

11.763.089
1,503%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

24.742.442
3,162%
Kultura fizyczna i sport

154.089.408
19,692%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-02-04 06:02
REKLAMA
pogoda Włocławek
-2°C
wschód słońca: 07:21
zachód słońca: 16:34
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez we Włocławku

kiedy
2023-02-10 17:00
miejsce
Centrum Kultury Browar B,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-10 20:00
miejsce
Centrum Kultury Browar B,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-13 19:00
miejsce
Teatr Impresaryjny, Włocławek, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-14 19:00
miejsce
Garage Hotel, Włocławek, ul....
wstęp biletowany